En aquest apartat trobareu tota la informació i la documentació que cal enviar per a la presentació d'un projecte.
Centre d'Acollida Assís
Atenció integral a persones en situació de sense llar
Fund. Privada Benallar
Acollida, acompanyament i formació de joves en situació irregular