En aquest apartat trobareu tota la informació i la documentació que cal enviar per a la presentació d'un projecte.
Fundació El Llindar
Beques per cobrir necessitats bàsiques
Càritas Diocesana de Barcelona
Cobertura Necessitats Bàsiques