En aquest apartat trobareu tota la informació i la documentació que cal enviar per a la presentació d'un projecte.
Fundació Privada Apado
Servei d’atenció immediat a domicili per a pacients pal·liatius.
Filles de la Caritat Fundació Social
DISA Sagrada Família: distribució d’aliments bàsics per a famílies sense recursos.