Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2019  2018  2017  
Fundació Privada Mambré
Fundació Privada Ateneu Sant Roc
ACTMON
Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia
Filles de la Caritat Fundació Social
Fundació Privada Mambré
Servei d´inserció laboral de la Fundació Mambré.
El SIL és un espai on les persones sense llar derivades de les entitats socials que formen Mambré (Arrels Fundació, Centre d’Acollida Assis, Ordre Hospitalària Sant Joan de Déu i Companyia de les Filles de la Caritat), tenen al seu abast recursos necessaris per a la recerca de feina. Aquelles persones que volen reincorporar-se al mercat laboral ordinari, reben l’acompanyament i suport a través d’un itinerari personalitzat d’inserció laboral amb la finalitat de millorar les seves competències personals i laborals per adaptar-se a les necessitats del mercat laboral actual. Alhora, portem a terme prospecció i intermediació amb empreses per tal que aquestes persones accedeixin a ofertes de feina. A Mambré entenem que l’accés al mercat i l’estabilitat laboral són, juntament amb l’habitatge, les condicions necessàries per poder assolir l’autonomia personal i social.
Website:
Data:
Juny 2017
País:
Espanya