Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2019  2018  
Filles de la Caritat Fundació Social
Comunitat de Sant'Egidio
Fundació Privada Benallar
Oncolliga
Gent Solidària
Fundació Privada Benallar
Acollida, arrelament i formació d’immigrants en situació irregular.
La Fundació Benallar atén a un col·lectiu d’homes joves d’entre 18 i 35 anys, la majoria dels quals són immigrants irregulars en situació de carrer. El programa consisteix en l’acollida, acompanyament i formació d’aquestes persones al llarg del seu procés d’espera fins a la regularització per arrelament. La intervenció és integral, en el sentit que es treballa i) l’habitatge (amb 3 pisos de progressiva autonomia), ii) la integració en xarxes locals, iii) la formació en llengua i ciutadania i iv) la formació professionalitzadora. Per a aquest darrer aspecte, la Fundació Benallar compta amb un hort a Sarrià, cedit per les Germanes de l’Assumpció, on es duu a terme un curs d’horticultura ecològica de més de 1.600 hores de formació. Benallar treballa en xarxa amb altres entitats socials.
Website:
Data:
Juny 2017
País:
Espanya