Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2018  2017  
Centre d'Acollida Assís
Fundació Privada Amics de la Gent Gran
Hospital Sant Joan de Déu
Associació Cívica La Nau
Fundació Marianao
Fundació Marianao
Formació i Inserció amb Joves
Aquest programa atén joves de 16 a 21 anys que no han obtingut el títol de graduat en l’Educació Secundària Obligatòria, un cop finalitzat el seu període d’escolarització obligatòria i que es troben desocupats. Té una triple finalitat: educativa, formativa i professionalitzadora, i el repte principal és que els joves retornin al sistema educatiu a través de cicles formatius de grau mitjà o bé que puguin accedir al món laboral.
Website:
Data:
Octubre 2018
País:
Espanya