Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2018  2017  
Fundació Èxit
Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia
Fundación Nuestros Pequeños Hermanos
Asociación Almanjáyar en Familia ALFA
Religiosas Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada
Fundació Èxit
Formació i inserció sociolaboral de joves en situació de risc d’exclusió social.
El Projecte Yob té com a objectiu augmentar l’ocupabilitat de joves d’entre 19 i 25 anys a través del contacte directe amb les empreses. Els entrenem per a la seva entrada al mercat laboral, dotant-los de les eines necessàries i donant-los suport per assolir els seus objectius professionals. Desenvolupem dues activitats complementàries: Formació a Mida i Trainning Intensiu. La metodologia es basa en el model per competències, així els joves poden desenvolupar habilitats i capacitats més enllà del seu currículum formatiu.
Website:
Data:
Abril 2018
País:
Espanya