Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2019  2018  2017  
Parròquia de Sant Marcel
Fundació Èxit
Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia
Fundación Nuestros Pequeños Hermanos
Asociación Almanjáyar en Familia ALFA
Parròquia de Sant Marcel
Ajudes Solidàries.
Ajudes per cobrir necessitats bàsiques de famílies i persones necessitades dels barris d’Horta i Nou Barris de Barcelona. Aquest servei es porta a terme des de la Parròquia de Sant Marcel, ubicada entre ambdós barris. Setmanalment, amb la coordinació i seguiment de l’assistent social, es fan entregues de lots d’aliments, productes congelats, d’higiene i de neteja.
Data:
Abril 2018
País:
Espanya