Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2019  2018  2017  
Fundació Privada NEPP
Fundación Nuestros Pequeños Hermanos
Fundació Roure
Fundación Comparte
Comunitat de Sant'Egidio
Fundació Privada NEPP
Atenció Integral a infants sense recursos a Moçambic.
Projecte que vol oferir assistència mèdica, nutricional i formació a nens/es i joves vulnerables d’entre 0 i 18 anys, que viuen en situació d’extrema pobresa al poblat de Conhane, a Moçambic. Aquest poblat és un dels més desfavorits de la zona i els menors molt sovint són orfes, infants que són els caps de família, nens/es del carrer, nens/es amb alguna deficiència psíquica o física i menors seropositius. La fundació Nepp actualment té 243 infants tutelats i acollits per famílies que els cuiden, i a les quals se’ls proporciona un lot d’aliments mensual.
Data:
Maig 2019
País:
Moçambic