Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2019  2018  
Associació SaóPrat
Caliu Espai d'Acolliment
Fundació Privada NEPP
Fundación Nuestros Pequeños Hermanos
Fundació Roure
Associació SaóPrat
Inserció laboral de joves en situació de vulnerabilitat.
“Enfeinats” és un projecte de suport a joves entre els 17 i 29 anys que es troben en una situació de vulnerabilitat i d'especial dificultat per afrontar la seva inserció laboral, tant per no disposar de preparació professional com pels dèficits en la formació i les capacitats bàsiques i l'àmbit sociofamiliar. La participació en el projecte Enfeinats els permet definir i desenvolupar el seu itinerari d'inserció, millorar l’ocupabilitat, accedir a una feina i ser capaços de mantenir-la.
Website:
Data:
Maig 2019
País:
Espanya