Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2020  2019  
Fundació El Llindar
Càritas Diocesana de Barcelona
Fundació Marianao
Parròquia Sant Joan d'Horta
Fundació Arsis
Fundació El Llindar
Beques per cobrir necessitats bàsiques
Programa de beques per a garantir l’accés a la formació i lluitar contra l’abandonament escolar d’adolescents i joves que cursen itineraris formatius a El Llindar. Se n’estableixen de dos tipus: alimentació/higiene, i transport, vinculades totes elles a l’assistència i aprofitament de les formacions. La situació de pandèmia actual, marcarà lla naturalesa de les beques que s’hauran d’atorgar en aquest curs 2020/21. Si s’agreuja, les beques de necessitats bàsiques seran prioritàries a les de transport.
Website:
Data:
Octubre 2020
País:
Espanya