Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2020  2019  2018  
Centre d'Acollida Assís
Fund. Privada Benallar
Assoc. SaóPrat
Bona Voluntad en Acció
Assoc. Coordinadora d'Ajuda Unida - ACAU
Fund. Privada Benallar
Acollida, acompanyament i formació de joves en situació irregular
La Fundació Benallar atén a joves immigrants sense llar i en situació irregular. Aquests joves hauran d’esperar 3 anys per poder regularitzar la seva situació i treballar. El model d’intervenció de la fundació aprofita aquest llarg període com una oportunitat per acompanyar i formar als joves en llengua, competències transversals, responsabilitats domèstiques, en itineraris professionalitzadors i en la integració en xarxes culturals, esportives i socials locals. Tota aquesta tasca es realitza en coordinació amb altres entitats socials. L’objectiu és que, arribat el moment de la regularització, accedeixin a una feina i aconsegueixin viure de manera autònoma i gaudint d’una integració de qualitat.
Website:
E-mail:
Data:
Juny 2020
País:
Espanya