Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2020  2019  
Fund. Privada Avismón Catalunya
Fundació Quatre Vents
Assoc. Educativa Nou Quitxalles
Comunitat de San't Egidio
Fund. E. Villavecchia
Fund. E. Villavecchia
Equip de suport en cures pal.liatives
Assistència integral i especialitzada en cures pal·liatives per ajudar a nens/es i joves afectats per malalties que limiten la seva vida. Es tracta d’un equip que proporciona atenció mèdica i d’infermeria, atenció psicològica, treball social i suport de voluntariat per entreteniment i descàrrega familiar, a nens/es i joves afectats per tot tipus de malalties cròniques greus que limiten o amenacen la vida. S’atén al nen/a i als membres de la seva família, durant tot el procés i també després, amb atenció al dol. L’objectiu principal és vetllar pel dret dels infants i joves greument malalts que viuen a Catalunya, de rebre una atenció especialitzada que permeti la millor qualitat de vida possible.
Website:
Data:
Maig 2020
País:
España