Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2020  2019  
Fundación Èxit
Associació Amics Gorg Mar
Fundación Nuestros Pequeños Hermanos
Fundació Privada Amics de la Gent Gran
Fundació Privada Mambré
Fundació Privada Mambré
Servei d´inserció laboral de la Fundació Mambré.
El SIL és un espai on les persones sense llar derivades de les entitats socials que formen Mambré (Arrels Fundació, Centre d’Acollida Assis, Ordre Hospitalària Sant Joan de Déu i Companyia de les Filles de la Caritat), tenen al seu abast recursos necessaris per a la recerca de feina. Aquelles persones que volen reincorporar-se al mercat laboral ordinari, reben l’acompanyament i suport a través d’un itinerari personalitzat d’inserció laboral amb la finalitat de millorar les seves competències personals i laborals per adaptar-se a les necessitats del mercat laboral actual. Alhora, portem a terme prospecció i intermediació amb empreses per tal que aquestes persones accedeixin a ofertes de feina. A Mambré entenem que l’accés al mercat i l’estabilitat laboral són, juntament amb l’habitatge, les condicions necessàries per poder assolir l’autonomia personal i social.
Website:
Data:
Febrer 2020
País:
Espanya