Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2020  2019  
Fundación Èxit
Associació Amics Gorg Mar
Fundación Nuestros Pequeños Hermanos
Fundació Privada Amics de la Gent Gran
Fundació Privada Mambré
Fundació Privada Amics de la Gent Gran
Programa d’acompanyaments esporàdics a gent gran.
Programa d’acompanyaments esporàdics per a la realització de tràmits quotidians a persones grans de més de 65 anys de Barcelona, amb pocs recursos socioeconòmics i que pateixen solitud. Es tracta de realitzar una tasca puntual fora de la seva llar, que permet a la persona gran entrar en contacte amb persones voluntàries diferents a les que l’acompanyen habitualment des de l’entitat, i rebre suport emocional i físic per afrontar situacions quotidianes que els hi suposen sensació d’inseguretat o alt impacte emocional, com poden ser les visites mèdiques. Són persones derivades pels centres de serveis socials o bé per les treballadores socials de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS), Àrees de Salut Mental, Plans Comunitaris i PADES de tots els districtes on treballen. És un programa adreçat a persones grans que formen part de l’entitat i que complementa l’acompanyament emocional.
Website:
Data:
Febrer 2020
País:
Espanya