Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2020  2019  
Fundación Èxit
Associació Amics Gorg Mar
Fundación Nuestros Pequeños Hermanos
Fundació Privada Amics de la Gent Gran
Fundació Privada Mambré
Fundación Nuestros Pequeños Hermanos
Desenvolupament integral de joves Haitianes.
Promoció del desenvolupament integral de joves haitianes acollides a la Llar St. Helene, a Kenscoff, Puerto Príncipe.Es tracta de donar cobertura en totes les vessants del desenvolupament (intel·lectual, físic, psíquic, afectiu i espiritual) a 10 joves per a que puguin trencar amb el cercle de pobresa i marginació del qual procedeixen i ser persones autònomes. En aquesta llar viuen 506 nens/es vulnerables de 0 a 16 anys i té una escola pròpia a la qual hi assisteixen 350 nens/es de la comunitat. Haití és el país més pobre d’Amèrica amb un context de corrupció i immunitat parlamentària recurrent.L’any 2018, la misèria, la gana i la indignació va desencadenar una explosió popular que va ser la precursora de l’actual crisi social, provocant una inflació sense precedents i una desintegració dels serveis públics.Tot això ha deteriorat encara més les precàries condicions de vida dels haitians.
Website:
Data:
Febrer 2020
País:
Haití