Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2021  2020  2019  
Comunitat de Sant'Egidio
Assoc. Coord. Ajuda Unida - ACAU
Caliu Espai d'Acolliment
Fundación Èxit
Fund. d'Oncologia Inf. E. Villavecchia
Fundación Èxit
Projecte Yob
El Projecte Yob, és un una formació de dos mesos dissenyada per facilitar l’entrada i manteniment al mon laboral de joves d’entre 16 i 25 anys amb escassa formació o que han abandonat els estudis i amb una experiència professional escassa o encara inexistent. El projecte posa en contacte els i les joves amb voluntaris corporatius, amb l’objectiu de reforçar les capacitats d’aquests joves per trobar el seu lloc al mon laboral. Es fa un entrenament intensiu en el qual s’aprèn a posicionar les candidatures en processos de selecció i començar a crear una xarxa de contactes.
Website:
Data:
Maig 2021
País:
Espanya