Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2021  2020  2019  
Associació Petits Detalls
Càritas Diocesana de Barcelona
Fund. Privada Ateneu Sant Roc
Assoc. Cívica La Nau
Centre d'Acollida Assís
Assoc. Cívica La Nau
Distribució de recursos per a persones en risc d’exclusió social
L’Associació Cívica La Nau, té com a objectiu principal lluitar contra la pobresa i contra el malbaratament, recuperant excedents de les empreses de productes NO ALIMENTARIS, aptes per a ser utilitzats i fent arribar aquests productes a persones en risc o situació d’exclusió social i precarietat de Barcelona i àrea metropolitana.
Website:
Data:
Octubre 2021
País:
Espanya