Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2021  2020  2019  
Associació Petits Detalls
Càritas Diocesana de Barcelona
Fund. Privada Ateneu Sant Roc
Assoc. Cívica La Nau
Centre d'Acollida Assís
Càritas Diocesana de Barcelona
Finançament de targes solidàries per persones en situació de vulnerabilitat
Projecte destinat a atendre les necessitats bàsiques d’alimentació de persones que es troben en situació d’extrema vulnerabilitat, que viuen als districtes de Ciutat Vella, Eixample i Poble-Sec (Barcelona), a fi de que mitjançant una targeta solidària, que es dona a la persona que necessita ajuda, pugui gestionar de manera autònoma la compra d’aliments.
Website:
Data:
Octubre 2021
País:
Espanya