Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2021  2020  2019  
Assoc. Coord. Ajuda Unida - ACAU
Caliu Espai d'Acolliment
Fundación Èxit
Fund. d'Oncologia Inf. E. Villavecchia
Fund. Privada Catalana Comtal
Assoc. Coord. Ajuda Unida - ACAU
Programa d’atenció integral a persones en risc d’exclusió social
Programa d’atenció integral a persones en risc d’exclusió social Programa d’ajuda als col·lectius més desfavorits dels municipis de Terrassa i de Santa Coloma de Gramenet, a través de la prestació de serveis que inclouen: Atenció a les necessitats bàsiques mitjançant l’entrega mensual de lots d’aliments, productes d’higiene personal, roba, atenció psicològica especialitzada, orientació i inserció socio-laboral i habitatges d’inclusió per a dones soles o mares amb els seus infants. Es treballa en xarxa amb els serveis socials dels municipis de Terrassa i Sta. Coloma, i altres entitats del tercer sector d’aquestes ciutats. En el darrer any, conseqüència de la Covid19, s’ha incrementat, de forma notòria, el nombre de persones que han demanat ajut
Website:
Data:
Maig 2021
País:
Espanya