Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2021  2020  2019  
Assoc. Coord. Ajuda Unida - ACAU
Caliu Espai d'Acolliment
Fundación Èxit
Fund. d'Oncologia Inf. E. Villavecchia
Fund. Privada Catalana Comtal
Fund. d'Oncologia Inf. E. Villavecchia
Equip de suport en cures pal·liatives pediàtriques
Assistència integral i especialitzada en cures pal·liatives pediàtriques, per ajudar a nens/es i joves afectats per malalties greus que limiten la seva vida, en les fases cròniques, avançades o en els últims dies de vida. El treball de tot l’equip proporciona atenció integral als nens i joves malalts, que combina atenció mèdica, d’infermeria i atenció psicosocial, així com a les seves famílies, a l’hospital i a casa, facilitant espais de respir i prevenint situacions de sobrecàrrega, a través del suport del voluntariat.
Website:
Data:
Maig 2021
País:
Espanya