Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2021  2020  2019  
Foyer de l'Espérance
Fundación Privada Comparte
Foyer de l'Espérance
Reinserció familiar i social d'infants i joves a Yaoundé (Camerún)
El “Foyer de l’Esperánce” es un conjunt d’iniciatives encaminades a aconseguir la reinserció familiar i social de nens, joves i nenes del carrer i de la presó de Yaoundé, Camerun. La manca d’accés a l’educació i a altres serveis socials bàsics, fa difícil que puguin sortir del cercle de pobresa. El conjunt d’activitats es porta a terme en diversos centres, mitjançant activitats que permetin dotar-los de la confiança i els mitjans necessaris per la vida en família i en societat.
Website:
Data:
Març 2021
País:
Camerún