En aquest apartat trobareu tota la informació i la documentació que cal enviar per a la presentació d'un projecte.
Fund. Marianao
Escola de Noves Oportunitats
Fund. El Llindar
Beques per a garantir l’accés a la formació i lluitar contra l’abandonament escolar