Canal de comunicació

La Fundació Creatia, com a compromís de compliment ètic, normatiu, i responsable ha implementat un canal extern de comunicació, on podrà adreçar-se davant de qualsevol indici, dubte o sospita d’incompliment ètic i normatiu. L’accés al canal s’ha habilitat a:
www.corporate-ethicline.com/auris4/