Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2023  2022  2021  
Assoc. Coordinadora d'Ajuda Unida - ACAU
Assoc. Educativa Nou Quitxalles
Assoc. SaóPrat
Associació Àfrica Wendano Wa Barcelona
Associació Amics Gorg Mar
Assoc. SaóPrat
Inserció laboral de joves en situació de vulnerabilitat.
“Enfeinats” és un projecte de suport a joves entre els 17 i 29 anys que es troben en una situació de vulnerabilitat i d'especial dificultat per afrontar la seva inserció laboral, tant per no disposar de preparació professional com pels dèficits en la formació i les capacitats bàsiques i l'àmbit sociofamiliar. La participació en el projecte Enfeinats els permet definir i desenvolupar el seu itinerari d'inserció, millorar l’ocupabilitat, accedir a una feina i ser capaços de mantenir-la.
Website:
Data:
Juny 2020
País:
Espanya