Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2023  2022  2021  
Comunitat de San't Egidio
Filles de la Caritat Fund. Social
Filles de la Caritat-Llar de Pau
Foyer de l'Esperance
Fund. E. Villavecchia
Comunitat de San't Egidio
Ajut a persones sense recursos
Contribució al sosteniment de persones sense sostre, ancians i famílies en dificultats greus. Davant l’emergència per la pandèmia del Covid19, les modalitats de suport als ancians s’estan multiplicant, ajudant a portar aliments i medicaments a casa i buscant mitjans per mitigar l’aïllament. També es proporciona un suport especial a les persones sense sostre ja que la seva precarietat s’agreuja en aquest període de pandèmia.
Website:
Data:
Maig 2020
País:
España