Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2023  2022  2021  
Fundació El Llindar
Fundació Marianao
Fundació Paliaclinic
Fundació Privada Amics de la Gent Gran
Fundació Privada Mambré
Fundació El Llindar
Beques per cobrir necessitats bàsiques
Programa de beques per a garantir l’accés a la formació i lluitar contra l’abandonament escolar d’adolescents i joves que cursen itineraris formatius a El Llindar. Se n’estableixen de dos tipus: alimentació/higiene, i transport, vinculades totes elles a l’assistència i aprofitament de les formacions. La situació de pandèmia actual, marcarà lla naturalesa de les beques que s’hauran d’atorgar en aquest curs 2020/21. Si s’agreuja, les beques de necessitats bàsiques seran prioritàries a les de transport.
Website:
Data:
Octubre 2020
País:
Espanya