Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2023  2022  2021  
Fundació Marianao
Fundació Roure
Fundación Èxit
Fundación Paliaclinic
Fundación Privada Comparte
Fundació Marianao
Escola de Noves Oportunitats
L’Escola de Noves Oportunitats de la Fundació Marianao vol oferir un espai d’oportunitats educatives per a donar una resposta integrada a les accions d’acompanyament, d’èxit educatiu, d'orientació i formació professional per a joves d’entre els 14 i els 21 anys que han deixat els seus estudis. L’escola vol convertir-se en un espai on es respectin les diferències i les diversitats que presenten els nostres alumnes, els moments maduratius, la varietat d'estils en l’adquisició de coneixements i els ritmes d'aprenentatge. Un espai on fomentar la personalització de l’aprenentatge on es garanteixi el principi d’igualtat d’oportunitats per tots els nostres alumnes.
Website:
Data:
Desembre 2021
País:
Espanya