Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2022  2021  2020  
Fund. Privada Nepp
Fundació Èxit
Fundació Roure
Hospital Sant Joan de Déu
ONCOLLIGA
Fund. Privada Nepp
Suplements proteics per infants que es troben amb infrapès sever a Moçambic
L’objectiu d'aquest projecte és oferir assistència mèdica i formació a 243 nens vulnerables que viuen en situació d'extrema pobresa, proporcionant-los els mitjans necessaris per a un correcte i bon desenvolupament, tant físic com sociocultural. Se'ls proporciona alimentació, control mèdic i psicològic, vestuari i una formació ocupacional complementària, amb la finalitat de crear un estil de vida sa i reforçar la seva capacitació professional que contribueixi a millorar la seva inserció laboral.
Website:
Data:
Abril 2022
País:
Moçambic