Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2023  2022  2021  
Caliu Espai d'Acolliment
Fundación Èxit
Fund. d'Oncologia Inf. E. Villavecchia
Fund. Privada Catalana Comtal
Fundació Amics de la Gent Gran
Fund. d'Oncologia Inf. E. Villavecchia
Equip de suport en cures pal·liatives pediàtriques
Assistència integral i especialitzada en cures pal·liatives pediàtriques, per ajudar a nens/es i joves afectats per malalties greus que limiten la seva vida, en les fases cròniques, avançades o en els últims dies de vida. El treball de tot l’equip proporciona atenció integral als nens i joves malalts, que combina atenció mèdica, d’infermeria i atenció psicosocial, així com a les seves famílies, a l’hospital i a casa, facilitant espais de respir i prevenint situacions de sobrecàrrega, a través del suport del voluntariat.
Website:
Data:
Maig 2021
País:
Espanya