Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2023  2022  2021  
Caliu Espai d'Acolliment
Fundación Èxit
Fund. d'Oncologia Inf. E. Villavecchia
Fund. Privada Catalana Comtal
Fundació Amics de la Gent Gran
Fundación Èxit
Projecte Yob
El Projecte Yob, és un una formació de dos mesos dissenyada per facilitar l’entrada i manteniment al mon laboral de joves d’entre 16 i 25 anys amb escassa formació o que han abandonat els estudis i amb una experiència professional escassa o encara inexistent. El projecte posa en contacte els i les joves amb voluntaris corporatius, amb l’objectiu de reforçar les capacitats d’aquests joves per trobar el seu lloc al mon laboral. Es fa un entrenament intensiu en el qual s’aprèn a posicionar les candidatures en processos de selecció i començar a crear una xarxa de contactes.
Website:
Data:
Maig 2021
País:
Espanya