Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2023  2022  2021  
Fundació Roure
Assoc. Àfrica Wendano Wa Barcelona
Fund. Nuestros Pequeños Hermanos
Associació Amics Gorg Mar
Foyer de l'Espérance
Associació Amics Gorg Mar
Ajuda alimentària per a famílies en situació de pobresa
Associació de voluntaris que setmanalment distribueix lots d’aliments bàsics a famílies en situació de precarietat, agreujada per la pandèmia de la Covid19. Durant l’any 2020 es van atendre 2017 famílies i el nombre total de persones a les que ha arribat l’ajut es d’aprox. 48.408.
Data:
Març 2021
País:
Espanya