Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2023  2022  2021  
Fundació Roure
Assoc. Àfrica Wendano Wa Barcelona
Fund. Nuestros Pequeños Hermanos
Associació Amics Gorg Mar
Foyer de l'Espérance
Fund. Nuestros Pequeños Hermanos
Medicaments i subministraments bàsics per l'hospital St. Damien, Haití
El projecte té com a objectiu millorar l’atenció sanitària infantil/juvenil, que viu en condicions de marginalitat, vulnerabilitat i pobresa extrema a Puerto Príncipe – Haití, afectada o amb símptomes associats al Covid19. Aquesta població és atesa a l’hospital St. Damien, que és l’únic centre pediàtric que hi ha al país i l’únic especialitzat en malalties respiratòries. La farmàcia que està adscrita a l’hospital St. Damien subministra i garanteix la medicació als pacients amb afectacions secundàries de Covid.
Website:
Data:
Març 2021
País:
Haití