Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2022  2021  2020  
Comunitat de Sant'Egidio
ONCOLLIGA
Assoc.Educativa Nou Quitxalles
Fund. Paliaclinic
Fundació Èxit
ONCOLLIGA
Servei d'atenció integral a domicili SAD-I
Suport pràctic i psicològic a domicili per a persones grans amb càncer, en situació de dependència i/o en fase avançada de la malaltia, per facilitar l’estada a la llar i també la tasca de la persona cuidadora, i millorar el benestar i la qualitat de vida de tota la unitat familiar. S’activa de manera àgil i immediata i s’ofereix suport a la persona malalta en la higiene personal, control de medicació, higiene de l’entorn, alimentació, acompanyament; i a la persona cuidadora en orientació i pautes per la mobilització i estimulació del pacient, cura de la higiene personal i prevenció de situacions de risc. La intervenció psicològica facilita l’adaptació a la situació i prevenció d’alteracions emocionals (ansietat, depressió,...). de tota la unitat de convivència. Aquest servei s’ofereix de manera gratuïta.
Website:
Data:
Juny 2022
País:
Espanya