Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2023  2022  2021  
Filles de la Caritat Fund. Social - Espai Vincles
Filles de la Caritat Fund. Social - DISA
Centre d'Acollida Assís
Parròquia Sant Joan d'Horta
Fund. Privada Ateneu Sant Roc
Parròquia Sant Joan d'Horta
Variació i Equilibri Alimentari
Aquest programa atén a persones i/o famílies que pertanyen a la demarcació parroquial de Sant Joan d’Horta de Barcelona i que presenten dificultats nutricionals, socials, laborals, familiars, psicològiques i/o econòmiques. En la distribució d’aliments també es dona suport d’aliments concrets i específics per nens o persones que pateixen malalties com diabetis, obesitat, intoleràncies, etc Es treballa en coordinació amb els serveis socials de la zona i d’altres entitats.
Data:
Desembre 2022
País:
Espanya