Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2022  2021  2020  
Fund. Paliaclinic
Fundació Èxit
Arrels Fundació
Fund. Privada Avismón Catalunya
Fund. d'Oncologia Inf. E. Villavecchia
Fund. Paliaclinic
Suport domiciliari per persones en etapa final de vida i necessitats socials
Programa destinat a proporcionar atenció i suport en el domicili amb l'objectiu que, tant el malalt com els seus familiars, disposin de totes les ajudes necessàries per a poder afrontar el procés final de la malaltia i la pròpia mort de forma digna, amb el menor sofriment possible i amb l’acompanyament desitjat.
Website:
Data:
Juny 2022
País:
Espanya