Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2023  2022  2021  
Fund. d'Oncologia Inf. E. Villavecchia
Fund. Privada Arsis
Fund. Privada Nepp
Hospital Sant Joan de Déu
Assoc. Coord. Ajuda Unida - ACAU
Hospital Sant Joan de Déu
Atenció a les famílies en risc social i elevada vulnerabilitat
Moltes de les famílies dels pacients que atenem a l'Hospital Sant Joan de Déu es troben en una situació d'elevada vulnerabilitat i risc d'exclusió social que els fa impossible atendre les necessitats econòmiques sobrevingudes per la malaltia del seu fill o filla i que no estan previstes en la cartera de serveis públics. Des del servei de Treball Social de l'Hospital s’avaluen i identifiquen aquestes necessitats i es concedeixen ajuts per fer front a despeses com: Alimentació, Transport, Allotjaments, etc.
Website:
Data:
Abril 2022
País:
Espanya