Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2023  2022  2021  
Fund. d'Oncologia Inf. E. Villavecchia
Fund. Privada Arsis
Fund. Privada Nepp
Hospital Sant Joan de Déu
Assoc. Coord. Ajuda Unida - ACAU
Fund. Privada Nepp
Suplements proteics per infants que es troben amb infrapès sever a Moçambic
L’objectiu d'aquest projecte és oferir assistència mèdica i formació a 243 nens vulnerables que viuen en situació d'extrema pobresa, proporcionant-los els mitjans necessaris per a un correcte i bon desenvolupament, tant físic com sociocultural. Se'ls proporciona alimentació, control mèdic i psicològic, vestuari i una formació ocupacional complementària, amb la finalitat de crear un estil de vida sa i reforçar la seva capacitació professional que contribueixi a millorar la seva inserció laboral.
Website:
Data:
Abril 2022
País:
Moçambic