Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2023  2022  2021  
Amigos de los Mayores-Amics de la Gent Gran
Fundació Roure
Caliu Espai d'Acolliment
Fund. Nuestros Pequeños Hermanos
Asoc. Manos de Ayuda Social
Fundació Roure
Suport en els domicilis per Persones Grans
Projecte per millorar la qualitat de vida de les persones grans de diferents barris de Barcelona, en la seva pròpia llar i en el seu entorn més immediat. En funció de la situació de cada persona gran, es realitzen les accions necessàries per cada cas (neteja, compres, higiene personal etc). Els usuaris arriben a través de derivacions del Centre de Serveis Socials, del Centre d’Atenció Primària, d’altres entitats socials o per algun veí. Un cop detectada la necessitat d’intervenció, la treballadora social del projecte fa una entrevista per planificar els tipus de serveis al domicili així com la seva freqüència. A través de l’auxiliar de la llar es fa un estret acompanyament de cada usuari i s’adapten els serveis en tipologia i freqüència a les noves necessitats que van sorgint.
Website:
Data:
Abril 2022
País:
Espanya