Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2023  2022  2021  
Fund. Nuestros Pequeños Hermanos
Assoc. Coord. Ajuda Unida - ACAU
Fund. Arsis
Comunitat de Sant'Egidio
Càritas Diocesana de Barcelona
Comunitat de Sant'Egidio
Contribució al sosteniment de persones sense sostre i famílies en dificultats greus
Sant’Egidio fa acompanyament personal i sosteniment de persones sense sostre i famílies amb dificultats greus a través de diferents serveis: un sopar itinerant al carrer i visites, un menjador, un servei de dutxa, dos “cases de l’Amistat”(centres d’acollida i orientació) i dues Escoles de Cultura i Idiomes. La relació personal i el seguiment durant tot l’any, gratuït i voluntari garanteix que l’itinerari d’integració arribi a bon port i assegura les persones.
Website:
Data:
Abril 2023
País:
Espanya