Projectes
Ordenar per:   Data   Entitat
2023  2022  2021  
Fundació Roure
Asoc. Manos de Ayuda Social
Assoc. Solidària Djouma
Assoc. Petits Detalls
Assoc. Àfrica Wendano Wa Barcelona
Fundació Roure
Suport en els domicilis a persones grans
Projecte per millorar la qualitat de vida de les persones grans de diferents barris de Barcelona, en la seva pròpia llar i en el seu entorn més immediat. En funció de la situació de cada persona, es realitzen les accions necessàries per cada cas; acompanyant-la en els seves activitats de la vida diària i cobrint les necessitats detectades (gestions, metges, control de medicació, higiene personal; neteja de l’habitatge, compres,...). Els usuaris arriben a través de derivacions del Centre de Serveis Socials, del Centre d’Atenció Primària, d’altres entitats socials o per boca-orella. Un cop detectada la necessitat d’intervenció, la treballadora social del projecte fa una entrevista per planificar els tipus de serveis al domicili així com la seva freqüència. A través de l’auxiliar de la llar es fa un estret acompanyament de cada usuari i s’adapten els serveis en tipologia i freqüència a les noves necessitats que van sorgint.
Website:
Data:
Abril 2023
País:
Espanya